Sponsoring

De wortels van FID uitzendbureau liggen in Emmen. FID voelt zich zeer betrokken bij diverse zaken in de regio en draagt het (regionale) verenigingsleven een warm hart toe. Dat uit zich in sponsoring van diverse evenementen en (sport)verenigingen. Naast het vergroten van onze zichtbaarheid is het is voor zowel FID als voor onze zakelijke contacten prettig om elkaar ook eens in een informele omgeving te ontmoeten.